Header Image Logo

הדרכות שירות ומכירה.

אבחון הצרכים וההכנות להדרכה נערכים על ידי צוות התכנים שלנו ויועצים ארגוניים. קליינט מודול מתמקדת בהדרכה של עובדים ומנהלים במחלקות השירות והמכירה, שיפור מיומנויות ניהול ומנהיגות, תקשורת, שירות, מכירות, משא ומתן ועוד. ההדרכות נתפרות על פי צרכי הלקוח אשר התגלו בתהליכי הלקוח הסמוי ו/ או הייעוץ האירגוני כך שכל הדרכה מותאמת במאת האחוזים לחברה או הארגון.

צור קשר